.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของครู ป.6.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ให้ข้าราชการครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)