.:.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พบปะข้าราชการครูที่อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พบปะข้าราชการครูที่อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในชั้นประถมปีที่ 6 ได้กล่าวซักถามพร้อมถ่ายภาพร่วมกันในการอบรมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)