.:.อบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของข้าราชการครูสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ซึ่งมีข้าราชการครูที่สอนภาษาไทยในระดับมัธยมเข้าร่วมอบรมประมาณ 50 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)