.:.เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ.:.
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติในการเปิดอาคารห้องสมุดใหม่โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ณ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ซึ่งมี นางสาวกฤษณา ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นักเรียน ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานเปิดห้องสมุดในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)