.:.โครงการประชุมแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ).:.
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมตามโครงการแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 55 โรงเรียนๆ ละ 5 คน และครูแนะแนวอีกโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนสังกัดเอกชนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพม.29 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ให้รับทราบวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสทางศึกษา (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)