.:.โครงการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ให้ นายสุทธิ ไชชยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร (มณัญญา ภาพ/ข่าว)