.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ..:.
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)