.:.ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
สพป.อบ.3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดย นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)