.:.ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู.:.
วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้จัดการสำนักงาน ธกส.จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เข้าร่วมพิจารณาการประชุมในครั้งนี้ด้วย (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)