.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ซึ่งได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ผ่านประเมินมาตรฐานเชิงพฤติกรรม วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้บริหารสถานศีกษา,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)