.:.ประชุมคณะะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ.:.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4/2558 ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประเด็นการประชุมเพื่อจัดโครงสร้างการบริหารสำนักงาน การติดตามข้อมูลแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสำรวจสีเขียนทุกช่อง ทั้ง 4 ประเด็น (มณัญญา ภาพ/ข่าว)