.:.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย.:.
วันที่ 23 กันยายน 2558 นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้ครูปฐมวัยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีคุณครูปฐมวัยทุกโรงเรียน จำนวน 197 ราย เข้าร่วมอบรม (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)