.:.อบรมครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนภายใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีครูแกนนำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)