.:.การจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานพิธีจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ซึ่งในปีนี้เกษียณอายุราชการ 63 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว