.:.งานแสดงมุทิตาจิตนายไสว จันทร์ปิรกษ์.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต นายไสว จันทร์ปิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว