.:.รับชมการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดให้มีการรับชมการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการเข้าร่วมรับชม การประชุม ผ่านทีวี ช่อง DLTV 1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดูถ่ายทอดสดจากห้องประชุม TOT ทาง Internet และดูผ่านมือถือได้สำหรับท่านที่ไม่สามารถดูอยู่ที่จัดประชุมได้ www.obectv.tv (มณัญญา ภาพ/ข่าว)