.:.ถวายพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำคณะข้าราชการ อาทิ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รอง ผอ.ที่รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา ข่าว)