.:.อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ดร.อภิชัย กรมเมือง อดีต ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 วิทยากรพิเศษให้เกียรติบรรยายการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูู้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ื นามศรี ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กล่าวรายงานต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)