.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2558.:.
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราธานี เขต 3 ประธานในการดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนจะประชุม ได้มอบรางวัลและช่อดอกไม้ให้ข้าราชการในสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษาที่วันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)