.:.การตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดเทอม.:.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ บ้านห้วยสะคาม บ้านหนองแสงวังอ่าง บ้านหนองสองห้อง บ้านโนนกุง บ้านหนองห้าง บ้านโนนหนองบัว และบ้านนาโพธิ์ เพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมนักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ (มณัญญา ข่าว)