.:.บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558.:.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ซึ่งจะทำการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และการบันทึกเทปครั้งนี้ นายราวิทย์ ดวงไข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะครู และนักเรียนได้ร่วมแสดงเพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)