.:.ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี".:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี" ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรำ จำนวน 60,000 คน ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมฟ้อนรำในงานจำนวน 2,000 คน (มณัญญา ภาพ/ข่าว)