.:.ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านวังสะแบง และโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคม) ด้วย (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)