.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนพฤศจิกายน มอบเกียรติบัตรรางวัลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) มอบโล่รางวัลให้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ,ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)