.:.การบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นหน่วยงานที่รับบริจาค มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 120 ราย (มณัญญา สิทธิสา ภาพ/ข่าว)