.:.ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัดฯ ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อแจ้งข้อราชการและรับทราบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการ โดยมี รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม ,ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)