.:.การซ้อมใหญ่การปั่นเพื่อพ่อ"Bike for Dad".:.
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จัดซ้อมใหญ่การปั่นเพื่อพ่อของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซ้อมใหญ่การปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" ณ บริเวณเส้นทางตามจุดที่กำหนดของจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมซ้อมปั่นจักรยานในครั้งนีด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)