.:.งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558 โดยมีปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณอนุสารีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)