.:.ร่วมพิธีปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad".:.
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อย ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมปั่่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วม ปั่นจักรยาน ในการนี้ มีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ เป็นจำนวนมาก (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)