.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 "ป้องกันการทุจริต"(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต).:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตนำร่อง จากนี้ไป...ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...ขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้า สพป.อุบลราชธานี เขต 3