.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการอบรมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการที่เป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมอบรม จำนวน 46 โรงเรียน ร่วม 92 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)