.:.ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สิรินธรเกมส์".:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมงาน "การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สิรินธรเกมส์" ของอำเภอสิรินธร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาเขื่อนสิรินธร โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร ประธานในการแข่งขันกีฬาหรือกีฬาหกหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย ข้าราชการครู รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น สาธารณสุข โรงพยาบาลและตำรวจ เพื่อสร้างความ "สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งด้วยสิรินธร" (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ข่าว)