.:.สพป.อบ.3 เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต.:.
นายจักรพันธ์ ไชยิ่งกฤษศิริ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขานรับนโยบายตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ข่าว)