.:.ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.:.
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่าย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรรมการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา /ข่าว)