.:.ประชุมประจำเดือนธันราคม 2558 ของผู้บริหารสถานศึกษา.:.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ ก่อนประชุม ได้มอบเกียรติบัตรผลการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคระวันออกเฉียงเหนือครั่งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมให้คุณครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รางวัล พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)