.:.มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559.:.
วันที่ 4 มกราคม 2559 ข้าราชการสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วมอวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผจว.อุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่รอง ผจว.อุบลราชธานี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ นายนิกร สุกใส นายคันฉัตร ตันเสถียร จากนนั้นไปอวยพร นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา ภาพ/ข่าว ดูเพิ่มเติม ที่ Facebook :Mananya Sittisa)