.:.อวยพรนายอำเภอเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 .:.
วันที่ 5 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.3 มอบกระเช้าอวยพรและขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2559 นายวิวัฒน์ สุธรรมานนท์ นายอำเภอตาลสุม นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร และ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)