.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดงานปีใหม่ 2559.:.
วันที่ 6 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการจัดงานปีใหม่ประจำปี 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ มี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างและลูกจ้างประจำ ตลอดจนแขกผู้ผู้เกียรติ คณะ อ.ก.ค.ศ. คณะ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการคุรุสภา ร่วมงานมีกิจกรรมการแสดง การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในปีใหม่ 2559 (มณัญญา ภาพ/ข่าว)