.:.พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร).:.
วันที่ 14 มกราคม 2559 นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครู นักรียน ให้การต้อนรับ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว)