.:.วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.:.
วันที่ 18 มกราคม 2559 ข้าราชการสังกัด สพป.อบ.3 นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ. 3 ร่วมถวายพานพุ่มสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ประธานในพิธี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)