.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2559.:.
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรการประกวดรีวิวประกอบเพลง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าาราชการครูที่ร่วมถ่ายภาพในกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ"Bike For Dad" จากนั้นได้มอบช่อดอกให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารที่่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมด้วย (มณัญญา สิทธิสา /ข่าว)