.:.ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) .:.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)