.:.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.:.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 12 คน แบ่งเป็นเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 คน และเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน และในช่วงเช้าจะมีการสอบสัมภาษณ์ และภาคบ่ายจะสอบข้อเขียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)