.:.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร).:.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิยาคาร) พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนนำร่อง จำนวน 46 โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ และรายงานถึงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)