.:.ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จะดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุมครั้งนี่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย (มณัญญา ภาพ/ข่าว)