.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รับการประเมินจาก สพฐ.ตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้".:.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางศึกษา ได้ต้อนรับ ดร.บุญชู ชลัษเฐียร นางปณิชา นัยเพียร และ นางวรนุช ศรีพุทธิบาล คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมนี้คณะกรรมการได้ติดตาม ตรวจเยียม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง และ นายทองสุข ทองเจือ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (มณัญญา ภาพ/ข่าว)