.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์.:.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดระชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC และ Smart Area ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา (มณัญญา ภาพ/ข่าว)