.:.ประชุมครูวิชาการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558.:.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมครูวิชาการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการเปิดการประชุม มีข้าราชการครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)