.:.การแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีประจำปี 2558.:.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 - 5 และ สพม. 29 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างเครือข่ายประสานงานของบุคลากรระหว่างเขตพื้นที่ ในปีนี้ สพม. 29 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว)