.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ หอประชุมแก่งสะพือ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติให้นักเรียนและครูผู้สอนที่ได้เหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 เและโรงเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้สำหรับข้าราชการที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)